Ang pagdating ng mga kastila Free chat rooms sexno sign up

03 Dec

Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.

ang pagdating ng mga kastila-84ang pagdating ng mga kastila-11

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Sa panahong ito itinatawag na rin ang mga barangay bilang barrio.Ang pangalang barrio ay ibinalik sa barangay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978, at ito na ang ginagamit na salita.Images, videos and audio are available under their respective licenses.Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.