Required auditdistd user is missing see usrsrcupdating Free no register sex chats

19 Jun

*** [installcheck_UGID] Error code 1 Stop in /data/release91/usr/src.

[ ] make installworld distribution DESTDIR=/data/release91 ERROR: Required auditdistd user is missing, see /usr/src/UPDATING.

We see this site opens in 0,947 seconds and it isn't a good score at all. This site doesn't have any keyword and we think they should put at least a few keywords.-rw-r--r-- 1 root wheel 149882880 Jan 28 drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jan 28 ftp -rw-r--r-- 1 root wheel 700948480 Jan 28 memstick -rw-r--r-- 1 root wheel 655753216 Jan 28 release ũƮ /usr/src/release/ִ. # ls -al R/ total 10 drwxr-xr-x 5 root wheel 512 Jul 11 . drwxr-xr-x 8 root wheel 1024 Jul 11 cdrom drwxr-xr-x 14 root wheel 512 Jul 11 ftp drwxr-xr-x 9 root wheel 512 Jul 11 stage ... # ls -al R/cdrom/ total 1530356 drwxr-xr-x 8 root wheel 1024 Jul 11 . -rw-r--r-- 1 root wheel 58738688 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-rw-r--r-- 1 root wheel 427085824 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-disc1-rw-r--r-- 1 root wheel 354304 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-disc2-rw-r--r-- 1 root wheel 354304 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-disc3-rw-r--r-- 1 root wheel 724948992 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-dvd1-rw-r--r-- 1 root wheel 501 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-iso. MD5 -rw-r--r-- 1 root wheel 711 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64-iso. SHA256 -rw-r--r-- 1 root wheel 356595712 Jul 11 Free BSD-8.3-20120711-SNAP-amd64drwxr-xr-x 3 root wheel 512 Jul 11 bootonly drwxr-xr-x 4 root wheel 512 Jul 11 disc1 drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jul 11 disc2 drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jul 11 docs drwxr-xr-x 18 root wheel 1024 Jul 11 dvd1 drwxr-xr-x 17 root wheel 512 Jul 11 livefs * man release *** [installworld] Error code 1 Stop in /data/release91/usr/src.BSD pere operatsioonisüsteemides arendatakse tuuma ja kasutajamaailma koos.Selline tsentraliseeritud arendus- ja ülesehitusmudel tagab mugava dokumenteerimisvõimaluse nii tuumale kui ka “userlandile” korraga.